#!/dev/fenek

– Python, OpenGL and a little tiny bit of Bash

Animacje i symulacje zjawisk, obiektów i systemów

Kurs dla studentów V-roku, realizowany na 2 semestrze studiów stacjonarnych II stopnia, na kierunku Informatyka Techniczna, na Specjalności Grafika i Systemy Multimedialne, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

W sprawach związanych z bezpośrednio kursem, uprzejmie proszę o rozpoczynanie tytułu maila od znacznika [AiS], na przykład “[AiS] Prośba o udzielenie wskazówek”.

Wykład

Wyk1 :: Wprowadzenie do zajęć, zasady zaliczenia

Wyk2 :: Rys historyczny

Wyk3 :: Podstawy współczesnej grafiki komputerowej

Wyk4 :: Matematyczne fundamenty grafiki komputerowej

Wyk5 :: Podstawowe metody numeryczne

Wyk6 :: Interpolacja wielkości liczbowych

Wyk7 :: Modelowanie ruchu

Wyk8 :: Modelowanie oddziaływań

Wyk9 :: Oświetlenie i zjawiska optyczne

WykA :: Zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze

WykB :: Kolizje, modele szkieletowe i uczenie maszynowe

WykC :: Krótko na temat cieczy i zakończenie kursu

Zajęcia laboratoryjne

Lab1 :: Wprowadzenie i organizacja zajęć

Lab2 :: Wprowadzenie do programu Blender

Lab3 :: Mechanizm cząstek i teksturowanie w programie Blender

Lab4 :: Modelowanie i parametry materiałowe w programie Blender

Lab5 :: Kompozycja sceny i animacje w programie Blender

Lab6 :: Symulacje w programie Blender

Lab7 :: Płyny i węzły geometrii w programie Blender