#!/dev/fenek

– Python, OpenGL and a little tiny bit of Bash

Wybrane publikacje i wystąpienia

Spis najważniejszych prac w moim dorobku…

Prezentacje konferencyjne

Publikacje naukowe

Szczegółowy wykaz zarejestrowanych publikacji jest dostępny w bazie DONA.

Pozostałe materiały