#!/dev/fenek

– Python, OpenGL and a little tiny bit of Bash

Projektowanie i programowanie gier

Kurs dla studentów III-roku, realizowany na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Informatyka Techniczna, na Specjalności Grafika i Systemy Multimedialne, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

W sprawach związanych z bezpośrednio kursem, uprzejmie proszę o rozpoczynanie tytułu maila od znacznika [PiPG], na przykład “[PiPG] Prośba o udzielenie wskazówek”.

Wykład

Wyk1 :: Wprowadzenie do zajęć, zasady zaliczenia

Wyk2 :: Historia gier komputerowych

Wyk3 :: Gatunki gier komputerowych

Wyk4 :: Silniki gier komputerowych

Wyk5 :: Procesy tworzenia gier

Wyk6 :: Przegląd mechanik spotykanych w grach

Wyk7 :: Sztuczki twórców gier, psychologia w grach

Wyk8 :: Aspekty komunikacji sieciowej i dystrybucji gier

Zajęcia laboratoryjne

Lab1 :: Wprowadzenie i organizacja zajęć

Lab2 :: Zapoznanie się z wybranym silnikiem graficznym (1)

Lab3 :: Zapoznanie się z wybranym silnikiem graficznym (2)

Lab4 :: Praca własna

  • Slajdy z zajęć.
  • Do realizacji zadań można przystąpić po wykonaniu Lab2 i Lab3.
  • Temat projektu należy ustalić nie później niż 31 maja.