#!/dev/fenek

– Python, OpenGL and a little tiny bit of Bash

Systemy operacyjne 2

Kurs dla studentów III-roku, realizowany na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Informatyka Techniczna, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

W sprawach związanych z bezpośrednio kursem, uprzejmie proszę o rozpoczynanie tytułu maila od znacznika [SO2], na przykład “[SO2] Prośba o udzielenie wskazówek”.

Wykład

Wyk1 :: Niepełne wprowadzenie do zawiłości Basha

Zajęcia laboratoryjne

Lab1 :: Wprowadzenie i organizacja zajęć

Lab2 :: Podstawy skryptów powłoki Bash

Lab3 :: Operacje na dowiązaniach

Lab4 :: Program find

Lab5 :: Przetwarzanie potokowe

Lab6 :: Program awk

Lab7 :: Wyrażenia regularne

Lab8 :: Obsługa systemu plików z poziomu języka Python

  • Ćwiczenie nieobowiązkowe – osoby zainteresowanie proszę o indywidualny kontakt.