#!/dev/fenek

– Python, OpenGL and a little tiny bit of Bash

Grafika komputerowa i komunikacja człowiek-komputer

Kurs dla studentów III-roku, realizowany na 5 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Informatyka Techniczna, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej.

W sprawach związanych z bezpośrednio kursem, uprzejmie proszę o rozpoczynanie tytułu maila od znacznika [GK], na przykład “[GK] Prośba o udzielenie wskazówek”.

Zajęcia laboratoryjne

Lab1 :: Wprowadzenie i organizacja zajęć

Lab2 :: Podstawy OpenGL

Lab3 :: Modelowanie obiektów 3D

Lab4 :: Interakcja z użytkownikiem, transformacje wierzchołków

Lab5 :: Oświetlanie scen

Lab6 :: Teksturowanie obiektów

Lab7 :: Potok graficzny oparty o shadery